De eerste Summer School over voeding, toxicologie en voedingsrecht!

Het heeft even geduurd voor mijn vorige blog opgevolgd kon worden door een nieuw verhaal. Maar dat betekent niet dat ik de afgelopen tijd stilgezeten heb. Zo heb ik onder meer, samen met Prof. dr. Ellen Vos en Prof. dr. Aalt Bast, die eerder mijn promotoren waren tijdens mijn PhD-project, en een andere Health Food Innovation Management alumna, Miriam Urlings, een Summer School georganiseerd over voeding, toxicologie en voedingsrecht. Deze eerste Summer School vond plaats op 3 & 4 juli in Venlo, op de campus van Maastricht University. Graag deel ik het verloop van deze twee dagen met jullie in deze blog!

In anderhalve dag konden professionals die opgeleid zijn in de levenswetenschappen of juist zijn geschoold in levensmiddelenrecht, maar in hun dagelijkse werk met beide velden in aanraking komen, meer inzicht krijgen in de connectie tussen beide vakgebieden. Aan de hand van diverse lezingen, een case discussie en een workshop konden deelnemers ervaren hoe levenswetenschappen (en dan specifiek voeding en toxicologie), en levensmiddelenrecht elkaar beïnvloeden. Met 17 deelnemers en acht sprekers, uit diverse Europese landen en met zeer verschillende achtergronden (van ondernemers in de supplementen industrie tot regulatory affairs managers bij grote voedingsbedrijven tot juridische wetenschappers) kunnen we spreken van een succesvolle eerste editie!

Ook Dr. Femke Hoevenaars van TNO mochten we verwelkomen op de eerste dag van deze Summer School. Deze middag stond in het teken van kennis maken met de beide vakgebieden, die geïntroduceerd werden door Prof. Vos en Prof. Bast, waarna Dr. Hoevenaars in ging op de nieuwe methode die TNO ontwikkelde om gezondheidseffecten van voeding te kunnen meten. Deze methode zou onder meer gebruikt kunnen worden in het samenstellen van een wetenschappelijk dossier voor een gezondheidsclaim. Na dit inhoudelijke middagprogramma werden alle deelnemers vervolgens verwelkomd door wethouder Satijn in het stadhuis van Venlo, natuurlijk met vlaai, en liet de stadsgids ons de mooiste en de meest interessante plekken van Venlo zien. De dag werd uiteindelijk afgesloten met een heerlijke Italiaanse kookworkshop.

De tweede dag van de Summer School begon met vier interessante sprekers, die vanuit hun eigen vakgebied in aanraking komen met zowel voeding als voedingsrecht. Prof. dr. Antoon Opperhuizen (directeur van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering bij de NVWA) beet het spits af. In zijn presentatie gaf hij inzicht in waar de NVWA tegenaan loopt bij het communiceren van soms onzekere voedingsgerelateerde risico’s. Dr. Hubert Deluyker (wetenschappelijk adviseur bij EFSA) vertelde vervolgens over het belang van risicobeoordeling als wetenschappelijke discipline. Hij legde uit hoe het eigenlijk komt dat we in Europa zoveel belang hechten aan wetenschappelijke risicobeoordelingen en wat dat voor positieve én negatieve gevolgen heeft voor het ontwikkelen van wetgeving en beleid. Vervolgens nam Floris Kets, voedingswetenschapper en paralegal bij Axon Lawyers ons mee naar een aantal praktische voorbeelden die speelden bij de Europese voedings- en gezondheidsclaims verordening of onder de zogenaamde novel foods verordening in Europa (link naar blog of uitleg voor novel foods), waarin wordt geregeld dat van nieuwe stoffen eerst hun veiligheid aangetoond moet worden voor ze op de markt gebracht mogen worden. Als laatste spreker vertelde Prof. dr. Henk van Loveren (vice-voorzitter van het NDA Panel van EFSA) over zijn ervaringen als Panellid met het beoordelen van wetenschappelijke dossiers voor gezondheidsclaims.

De tweede middag van de Summer School draaide om het toepassen van de opgedane kennis. In drie verschillende groepen bestudeerden de deelnemers de beslissing die de Europese Commissie in december moet gaan nemen over glyfosaat, een stof die gebruikt wordt als pesticide maar waarvan de (negatieve) gezondheidseffecten nog altijd bediscussieerd worden. Natuurlijk was deze casus aanleiding voor een interessante discussie over hoe je diverse wetten en regels kunt interpreteren, maar ook over het gebruik van wetenschappelijk bewijs. Tenslotte begeleidde Denice Hendriks, consultant bij Précon Food Management BV, het laatste onderdeel van de Summer School: een workshop over etikettering van voedingsproducten. Hoewel diverse deelnemers ervaring hadden met etikettering, was het maken van een etiket voor een fictief voedingsproduct nog altijd aanleiding voor een enthousiaste nabespreking. De balans tussen de eisen die voortkomen uit de wetenschappelijk onderbouwde Europese wetgeving en de uitspraken die je graag als marketeer wilt doen, bleek een interessante uitdaging te zijn. Tijdens de afsluitende borrel kwamen bij diverse deelnemers dan ook nog veel vragen naar boven!

Als organisatie kunnen we, dankzij het enthousiasme van de deelnemers en sprekers, terugkijken op een fantastische eerste editie van deze Summer School. Voor volgend jaar zomer staat de Summer School on Food, Toxicology and EU Law dan ook zeker weer op de planning!

2017-07-04-10-41-29.jpg