Over Alie

In 2016 heb ik het Food Claims Centre Venlo opgericht, als onderzoekslijn binnen Campus Venlo van de Universiteit Maastricht. Samen met de rest van mijn onderzoeksgroep doe ik onderzoek naar hoe je wetenschappelijk kunt aantonen of voeding (juridisch gezien) veilig en gezond te noemen is.

Hoe ik hier ben gekomen
In 2011 behaalde ik mijn bachelor Voeding & Gezondheid aan Wageningen University, om vervolgens de master Health Food Innovation Management (Universiteit Maastricht) af te ronden in 2013. Het ontwikkelen van een multidisciplinaire blik op voedingswetenschappen vond ik zo interessant, dat ik uiteindelijk de mogelijkheid greep om te promoveren op de afdeling Toxicologie & Farmacologie aan de Universiteit Maastricht. In mijn promotieonderzoek deed ik onderzoek naar de interactie tussen voedingswetenschappen en levensmiddelenrecht. In deze periode heb ik me voornamelijk gericht op hoe wet- en regelgeving over gezondheidseffecten van voeding in elkaar zit en in hoe zich dit verhoudt tot het aantonen van effecten van medicijnen.

In november 2015 mocht ik mijn proefschrift verdedigen in Maastricht, waarna ik mijn onderzoek verder kon voortzetten in Venlo. En al bevalt het wonen in het prachtige Limburg met intussen erg goed en heeft mijn website geen .frl URL, ik ben een oprjochte Fries met de voorliefde voor Crossfit en schaatsen (dat laatste vooral kijken).

Wat mijn werk inhoudt
Als universitair docent geef ik onderwijs (onder andere aan bachelorstudenten binnen de opleiding University College Venlo, en masterstudenten Health Food Innovation Management) en doe ik onderzoek. Over mijn onderzoek schrijf ik wetenschappelijke artikelen, adviseer ik consortia van bedrijven en geef ik lezingen. Op deze website verschijnt ook mijn blog waarin ik over mijn onderzoek schrijf en alles wat daarmee te maken heeft. Ook blog ik zo nu en dan voor wetenschap.nu.

Het onderzoek binnen het Food Claims Centre Venlo draait allemaal om of wetenschappelijk aangetoond kan worden of voeding (juridisch gezien) veilig en/of gezond is. Voor een nieuw voedingsproduct op de markt kan komen, moet de veiligheid van dit product namelijk worden aangetoond volgens Europese wet- en regelgeving. Maar ook een bewering over hoe gezond iets is, mag niet op een etiket verschijnen zonder vooraf goedgekeurd te zijn. Daarom richt ik me in mijn onderzoek op hoe ontwikkelingen in de voedingswereld (nieuwe producten, nieuwe onderzoeksmethoden) worden vertaald in levensmiddelenwetgeving, maar ook hoe beleid & wetgeving zulke ontwikkelingen kunnen beïnvloeden.  Daarin focus ik me vooral op Europese wet- en regelgeving en kijk ik altijd met een schuin oog naar hoe bepaalde zaken geregeld worden met medicijnen. Ook ben ik geïnteresseerd in wat er gebeurt als je voeding en medicijnen combineert.

Als voedingswetenschapper ben ik lid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) en van de European Nutrition Leadership Platform (ENLP). Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) en de European Food Law Association (EFLA).

Geïnteresseerd in mijn werk? Dit kun je vinden via mijn ORCID-id en via Google Scholar. Ook kun je me volgen op diverse sociale media, zoals ResearchGate, LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Maar ook het Food Claims Centre Venlo is online! Kijk eens op Facebook, Instagram of Twitter om het werk van ons onderzoeksinstituut te volgen.