Over Alie

Als voedingswetenschapper ben ik geïnteresseerd in het ontwikkelen en gebruiken van informatie over voedsel en voeding. In 2017 heb ik het Food Claims Centre Venlo opgericht, als onderzoekslijn binnen Campus Venlo van de Universiteit Maastricht. Intussen ben ik daar Universitair Docent (of Assistant Professor) en doe ik samen met mijn onderzoeksgroep onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van informatie over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van voeding. Zo bestuderen we hoe voedings- en gezondheidsclaims te onderbouwen en te gebruiken zijn, we onderzoeken het gebruik van alternatieven van dierproeven voor voedselveiligheidsdossiers, maar ook analyseren we naamgeving van nieuwe voedingsproducten zoals vleesvervangers.

Hoe ik hier ben gekomen
In 2011 behaalde ik mijn bachelor Voeding & Gezondheid aan Wageningen University, om vervolgens de master Health Food Innovation Management (Universiteit Maastricht) af te ronden in 2013. Het ontwikkelen van een multidisciplinaire blik op voedingswetenschappen vond ik zo interessant, dat ik uiteindelijk de mogelijkheid greep om te promoveren op de afdeling Toxicologie & Farmacologie aan de Universiteit Maastricht. In mijn promotieonderzoek deed ik onderzoek naar de interactie tussen voedingswetenschappen en levensmiddelenrecht. In deze periode heb ik me voornamelijk gericht op hoe wet- en regelgeving over gezondheidseffecten van voeding in elkaar zit en in hoe zich dit verhoudt tot het aantonen van effecten van medicijnen.

In november 2015 mocht ik mijn proefschrift verdedigen in Maastricht, waarna ik mijn onderzoek verder kon voortzetten in Venlo. En al bevalt het wonen in het prachtige Limburg met intussen erg goed, ik ben een oprjochte Fries met een voorliefde voor wandelen, CrossFit en schaatsen (kijken).

Wat mijn werk inhoudt
Als Universitair Docent geef ik onderwijs (onder andere aan bachelorstudenten binnen de opleiding University College Venlo, en masterstudenten Health Food Innovation Management) en doe ik onderzoek. Over mijn onderzoek schrijf ik wetenschappelijke artikelen en geef ik lezingen. Op deze website verschijnt ook mijn blog waarin ik over mijn onderzoek schrijf en alles wat daarmee te maken heeft. Ook blog ik zo nu en dan voor wetenschap.nu, Foodlog en andere media.

Het onderzoek binnen het Food Claims Centre Venlo draait allemaal om de wetenschappelijke onderbouwing van informatie over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van voeding. Voor een nieuw voedingsproduct op de markt kan komen, moet de veiligheid van dit product namelijk worden aangetoond volgens Europese wet- en regelgeving. Maar ook een bewering over hoe gezond iets is, mag niet op een etiket verschijnen zonder vooraf goedgekeurd te zijn. Voor duurzaamheid van voeding ligt dat nog iets anders: zulke informatie mag niet misleidend zijn, maar er is op dit moment nog geen specifieke wet- en regelgeving voor zulke advertenties en claims. Daarom richt ik me in mijn onderzoek op hoe ontwikkelingen in de voedingswereld (nieuwe producten, nieuwe onderzoeksmethoden) worden vertaald in beleid en wetgeving, maar ook hoe – andersom – zulke ontwikkelingen kunnen worden beïnvloed door beleid. Ook ben ik geïnteresseerd in wat er gebeurt als je voeding en medicijnen combineert. Om deze vraagstukken te bestuderen, gebruik ik vaak kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews en focusgroepen.

Als voedingswetenschapper ben ik lid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) en van de European Nutrition Leadership Platform (ENLP). Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR). Ook ben ik editorial board member van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Functional Foods.

Geïnteresseerd in mijn werk? Dit kun je vinden via mijn ORCID-id en via Google Scholar. Ook kun je me volgen op diverse sociale media, zoals ResearchGate, LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Maar ook het Food Claims Centre Venlo is online! Kijk eens op Facebook, Instagram of Twitter om het werk van ons onderzoeksinstituut te volgen.