Bestaat light chips?

Ja, light chips bestaat, al blijf je dat misschien gek vinden. In mijn vorige blog heb ik uitgelegd waarom en hoe we voedings- en gezondheidsclaims Europees geregeld hebben. In deze blog leg ik je graag uit waarom producten, die je in eerste instantie misschien niet heel gezond lijken, toch een voedingsclaim mogen gebruiken.

De Europese voedings- en gezondheidsclaims verordening[i] regelt alle beweringen over wat er in een voedingsmiddel zit (een voedingsclaim) of wat het voedingsmiddel met je gezondheid doet (een gezondheidsclaim). De eisen waaraan zo’n claim moet voldoen staan voor voedingsclaims in de bijlage van dezelfde verordening beschreven, voor gezondheidsclaims vind je dit in de bijlage van een andere Europese verordening waarin een lijst met goedgekeurde claims te vinden is[ii].

Een voedingsclaim vertelt iets over de inhoudsstoffen van een product, waarbij een productent met een claim de indruk mag wekken dat het product ‘heilzame eigenschappen’ heeft[iii]. Dit betekent dat een voedingsclaim een inhoudsstof benadrukt die goed is voor de gezondheid (bijvoorbeeld een vitamine) of juist vertelt dat er iets uit het product gehaald is waar je liever minder van binnen krijgt. Volgens de wettelijke definitie mag een voedingsclaim gaan over de calorische waarde van een product óf een specifiek nutriënt of een andere stof in het product, die in het product zit of geleverd wordt, die verlaagd of verhoogd is in het product, of die juist níet in het product zit of geleverd wordt.

Daarmee ontstaan er twee typen voedingsclaims in Europa: inhoudsclaims en vergelijkende claims. Een inhoudsclaim beschrijft de specifieke voedingsstof die er wel of juist niet in zit (bijvoorbeeld ‘rijk aan vezels’), met een vergelijkende claim worden verschillende producten in eenzelfde productgroep met elkaar vergeleken op één voedingsstof (zoals ‘verlaagd zoutgehalte’). Je vergelijkt bijvoorbeeld een specifieke rode saus met een andere rode saus. En precies die productgroep is belangrijk als je kijkt naar de voedingsclaim ‘light’.

Als je op een product de claim ‘light’ wil zetten, moet je voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de zogenaamde ‘verlaagd’ claim[iv]. Het is dus een vergelijkende claim, die meestal kijkt naar één van de volgende drie aspecten: de energetische waarde, het vetgehalte of het suikergehalte van het product. Als je de energetische waarde van een product, dus het aantal kilocalorieën of kilojoules, met 30% kunt verlagen, mag je zeggen dat het product een verlaagde energetische waarde heeft. Deze 30% verlaging geldt ook voor vetten of koolhydraten. En zoals gezegd, die productgroep is belangrijk. Je kunt chips natuurlijk niet gaan vergelijken met aardappelen: je gaat immers niet ineens een rauwe aardappel serveren als snack! Dus als je op chips een claim wilt gebruiken, moet je zorgen dat jouw geproduceerde chips 30% minder energie, 30% minder vetten of 30% minder suikers bevat dan ‘normale’ chips.

Bij de claim ‘light’ moet een producent vermelden wát er verlaagd is in het product. Maar dat betekent niet dat je dan niet meer op het etiket hoeft te letten: in sommige lightproducten wordt de verwijderde inhoudsstof gecompenseerd door een andere voedingsstof te verhogen, bijvoorbeeld vetten die vervangen worden door koolhydraten en eiwitten. Als light chips dus de claim ‘light’ gebruikt omdat het vetgehalte verlaagd is, hoeft het energiegehalte van de chips dus niet heel veel lager te zijn.

Al met al bestaat light chips dus zeker. En ook genoeg andere producten hebben een light-variant, denk maar aan light frisdrank. Maar blijf goed nadenken waarom je van een specifiek product de lightversie koopt en of het product dan kan voldoen aan je verwachtingen!


[i] Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Geconsolideerde versie van 13 december 2014.)

[ii] Verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. (Geconsolideerde versie van 14 september 2016.)

[iii] Artikel 2 Verordening 1924/2006.

[iv] Annex Verordening 1924/2006.

Reacties zijn gesloten.